Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội
Số TK: 0021000360959
Chủ TK: PHẠM QUỐC DUY
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Hà Tây

Số TK: 45010006137216
Chủ TK: PHẠM QUỐC DUY
Ngân hành Techcombank Chi Nhánh Trần Nguyên Đán
Số TK: 19032512712029
Chủ TK: PHẠM QUỐC DUY